hotline 1 Hotline: 0819 35 3939
Email: aptcompany@gmail.com

Máy Vắt Sổ Găng Tay VJO 4.0

  • BẢO HÀNH 1 NĂM

  • TIẾT KIỆM ĐẾN 40% ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ

  • TĂNG NĂNG SUẤT LÊN 160%

  • GIẢM THIỂU CHI PHÍ BẢO TRÌ

Mô tả

BẢO HÀNH 1 NĂM

TIẾT KIỆM ĐẾN 40% ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ

TĂNG NĂNG SUẤT LÊN 160%

GIẢM THIỂU CHI PHÍ BẢO TRÌ